ORZEŁEK – PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA

Home/ORZEŁEK – PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA
ORZEŁEK – PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA 2018-04-24T19:12:20+02:00

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt „ORZEŁEK – PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA” jest interdyscyplinarną inicjatywą non-profit, która wspiera rozwój umysłowy oraz fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Mając na uwadze zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, których otwarcie przewidziane jest na 14 czerwca 2018 roku, Projekt nawiązuje do zainteresowania współzawodnictwem sportowym w piłce nożnej oraz wykorzystuje popularność tego sportu. W ramach mundialu rozegrane zostaną 64 mecze przez reprezentacje 32 krajów. Na kanwie powodzenia, jakim cieszą się mecze rozgrywane w ramach Pucharu Świata, Projekt zakłada zaangażowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zbliżające się wydarzenie sportowe, zmieniając ich z biernych obserwatorów w czynnych uczestników Mistrzostw Świata.

Nazwa Projektu składa się z dwóch członów – „ORZEŁEK” oraz „PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA”.

Pierwsza część nazwy nawiązuje do organizatora Projektu – LKS ORZEŁ MOKRE i stanowi zdrobnienie nazwy klubowej, jednocześnie nawiązując do polskiego godła i symbolu narodowego. Nazwa „orzeł” przywodzi na myśl również skojarzenia z „orlikami”, które bezpośrednio wiążą się z boiskami piłkarskimi dla dzieci i młodzieży, jak również z „orłami górskiego” kojarzącymi się z latami świetności polskiej reprezentacji narodowej. Nawiązanie do powyższej symboliki ma budować w dzieciach poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej, krajowej i sportowej. Jednocześnie umacnia poczucie więzi narodowej i państwowej.

Druga część nazwy stanowi odbicie wydarzenia sportowego z którym wiąże się projekt (Puchar Świata w Piłce Nożnej) dodatkowo w związku z bezpośrednimi beneficjentami Projektu – dziećmi uczęszczającymi do Przedszkoli – uczestników Projektu (Przedszkolakami).

Założeniem Projektu jest rozwinięcie wyrażonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zasad:

 • wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
 • budowania systemu wartości, w tym wychowania w duchu umiejętności rozpoznania co jest dobre, a co złe,
 • kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym również do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijania umiejętności społecznych dzieci,
 • stworzenia warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych poprzez rywalizację sportową w duchu współzawodnictwa fair play,
 • trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez zachęcanie i umożliwienie uczestnictwa w zabawach i grach sportowych na profesjonalnym poziomie,
 • budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej wraz z otwartością na świat i wielokulturowość,
 • zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie i wspieranie ich ciekawości i aktywności, jak również kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

Założenia projektu wyrażają się w upowszechnianiu i popularyzacji sportu, krzewieniu kultury fizycznej wśród dzieci, jak również ich wychowywania. Projekt „ORZEŁEK – PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA” rozwija między innymi:

 • organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci,
 • zapewnienie właściwych warunków do uprawiania sportu,
 • propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu

Program „ORZEŁEK – PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA” poprzez współpracę lokalnych klubów piłkarskich z władzami samorządowymi rozwija również sprawy objęte zakresem działania samorządu gminnego, jak działania własne, wśród których znajdują się sprawy związane z:

 • edukacją publiczną
 • kulturą fizyczną (w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi)
 • promocją gminy
 • współpracą i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projektem, objęte będą wszystkie chętnie przedszkola na terenie Mikołowa, przy czym modelowym przykładem organizacji będzie:

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Bezpośrednimi beneficjentami Projektu, do których skierowana jest niniejsza inicjatywa są dzieci uczęszczające do Przedszkoli, które przystąpią do realizacji Projektu.
 • Pośrednimi beneficjentami Projektu są:
  • Gmina Mikołów
  • Kluby sportowe

które poprzez realizację Projektu dokonają autoprezentacji i promocji, realizując również zadania własne i założone działania statutowe

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt z założenia dzieli się na dwa działania:

 • działanie edukacyjne realizowane przez pracowników Przedszkola w ramach zajęć codziennych z dziećmi
 • działanie sportowe realizowane przez kluby LKS Orzeł Mokre oraz AKS Mikołów w ramach rozgrywek piłkarskich z profesjonalnym trenerem piłki nożnej

W ramach działania edukacyjnego nacisk postawiony jest na przybliżenie dzieciom krajów, z którymi reprezentacja Polski zmierzy się w fazie grupowej (to jest: Senegalu, Kolumbii oraz Japonii). W ramach pierwszego działania wychowawcy grup przedszkolnych opowiedzą dzieciom o tradycjach i kulturze tych krajów, jak również o kontynentach, na których te kraje się znajdują. Będzie to okazja, aby dzieci poznały globus oraz nauczyły się poprzez zabawę – jak z niego korzystać. Dzieci będą mogły dowiedzieć się jak wygląda kula ziemska i jakie istnieją na niej kontynenty. Dzieci dowiedzą się o mieszkańcach tych kontynentów i krajów (Polska – Europa, Senegal – Afryka, Kolumbia – Ameryka Południowa, Japonia – Azja). Dzieci usłyszą bajki opowiadane w tych krajach, dowiedzą się jak uczą się ich rówieśnicy, jak wyglądają, jakie noszą ubrania. W ramach rozwijania zainteresowania językami obcymi nowożytnymi dzieci będą mogły nauczyć się podstawowych zwrotów („dzień dobry”, „cześć”, „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę”, „nazywam się…”) w językach, którymi posługują się mieszkańcy tych krajów (Senegal – język francuski, Kolumbia – język hiszpański, Japonia – język japoński), . Przedszkola mogą zorganizować powyższe zajęcia w sposób dla siebie odpowiedni oraz rozwijać przedstawione przykładowe bloki tematyczne (np. poprzez zorganizowanie dni tematycznych, zainteresowanie dzieci tradycyjnym jedzeniem z danego kraju poprzez prezentację / degustację tradycyjnych potraw), pokaz tradycyjnych strojów wykonanych wspólnie przez dzieci, pokaz wzorów pieniędzy, którymi posługują się mieszkańcy innych krajów, itp.

W ramach działania sportowego nacisk kładziony jest na rozwój kultury fizycznej dzieci i realizowany jest poprzez odbywanie treningów piłki nożnej jeden raz w tygodniu. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera piłki nożnej. Zajęcia sportowe odbywają się na przedszkolnych boiskach, które zostaną przygotowane i wyposażone specjalnie dla realizacji Projektu.

OKRES TRWANIA PROJEKTU:

Projekt przewidziany jest jako działanie trwające od 9 kwietnia 2018 roku do 16 czerwca 2018 roku. 16.06 odbędzie na boisku LKS Orzeł Mokre odbędzie się spartakiada sportowa wszystkich przedszkoli.

Niezbędne środki na sfinansowanie Projektu pochodzą z:

 • dofinansowania gminy Mikołów
 • środków budżetowych LKS Orzeł Mokre
 • środków pochodzących od sponsorów

SKUTKI PROJEKTU:

Projekt doprowadzi do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej dzieci, wspomoże ich zainteresowanie i wiedzę o świecie i odbywających się wydarzeniach, pozwoli im również w pełni aktywnie uczestniczyć w aktualnych zdarzeniach związanych ze światem sportu. Projekt rozwinie ich zdolności, pasje i zainteresowania, wspomoże naukę języków obcych oraz zainteresowanie innymi kulturami. Dzieci rozwiną umiejętności społeczne, w tym system wartości poprzez umiejętność prowadzenia współzawodnictwa z duchu zdrowej rywalizacji fair play oraz umiejętność przegrywania i wygrywania, co z kolei doprowadzi do kształtowania odporności emocjonalnej i radzenia sobie w trudnych i niekomfortowych sytuacjach.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Zamknij