Klauzula informacyjna RODO

Home/Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO 2018-12-20T11:44:42+02:00

Informujemy, że Administratorem podanych w formularzu danych osobowych opiekunów prawnych i ich dzieci jest Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Mokre z siedzibą w Mikołowie przy ul. Zamkowej 1A, 43-195 Mikołów, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym prze Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 720327.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Administratora. Częściowo podanie danych wynika z przepisów prawa lub obowiązków realizowanych przez Administratora w związku z otrzymywanymi dofinansowaniami lub przynależnością do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w następujących celach:

 • wykonania zadań statutowych Administratora, w tym w szczególności organizacji zajęć sportowych przez Administratora;
 • wykonywanie zawartych przez Administratora umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, Polskim Związkiem Piłki Nożnej
 • dbanie o promocje działalności Administratora;
 • tworzenie zestawień i analiz;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie przez niego działalności

 • tworzenia wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń lub funduszy w dofinansowań z Unii Europejskiej wspierających rozwój sportu

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w związku z wiążącymi nas przepisami prawa.

W zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka, przetwarzania odbywa się w celu dopuszczenia go do zajęć sportowych i zapewnienia mu bezpieczeństwa w trakcie takie zajęć. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych (RODO).

Będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres członkostwa dziecka w Klubie.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 • pisemnie na adres ul. Zamkowa 1a, 43 – 195 Mikołów , Polska

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • organy administracji publicznej,
 • podmioty świadczące pomoc prawną;
 • Polski Związek Piłki Nożnej,
 • inne kluby sportowe organizujące turnieje piłkarskie,
 • biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;
 • podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Zamknij