Historia

Jest rok 1922, na Śląsku po Plebiscycie  powstają stowarzyszenia kulturalne oraz sportowe.

W Mokrem  w przysiółku Kolonia Huta powstaje Klub Sportowy Orzeł.

Inicjatorami są młodzi ludzie z okolic Mokrego, Łazisk, Sośniej Góry, Koloni Huty oraz Brady. Z posiadanych informacji grupa założycielska składa się z osób o nazwiskach: Widera, Hercog, Ratka, Majnert, Homan. Teren przeznaczony pod pierwsze boisko udostępniła spółka Giesche SA z Katowic Załęża, która w tym czasie działała na terenie Mokrego. Pierwsze boisko  było położone  przy drodze w kierunku  Sośniej Góry niedaleko  zabudowań  Pana Widery, jak wcześniej wspomniano  w Kolonii Hucie.

Na początku lat 30-tych przy parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Mokrem powstaje Katolickie Stowarzyszenie Sportowe, które  ok 1930r. łączy się z  Klubem Sportowym Orzeł. Właśnie ten rok jest czasem kiedy dochodzi do przenosin lokalizacji Klubu na  teren, który zajmuje do dnia dzisiejszego .

Budynek Klubowy powstaje ok 1966r. ze składek członków ówczesnego Zarządu, mieszkańców Mokrego oraz wsparciu Gminnej Spółdzielni  (GS)  w Mokrem. Inicjatorem budowy był ówczesny  Prezes  Klubu Pan Gerard Szuchaja, także  spory wkład w budowę miał Pan Józef Kurzok.  Czyn społeczny w trakcie budowy był godny podziwu, piłkarze w ramach treningu zamiast kopać piłkę kopali fundamenty pod budowę budynku.

Poniżej prezentujemy kolekcję starych fotografii wraz z rokiem wykonania oraz opisem rozpoznanych osób. Wszystkich, którzy rozpoznają na fotografiach swoich bliskich lub przyjaciół prosimy o kontakt celem dalszego uzupełniania historii naszego Klubu.

Zarząd LKS Orzeł Mokre

14.08.1977 r. od lewej stoją:

1. Jacek Franciszek – Prezes, 2. Marek Oczadły, 3. Borowski, 4. Andrzej Krosny, 5. Jan Kołodziej, 6. Bernard Bołda, 7. Zygmunt Chyba, 8. Jerzy Kopiec, 9. Kazimierz Dylka – trener, 10. Stanisław Kolbarczyk, 11, 12, 13, 14. Piotr Wanot, 15. Stanisław Chodzyński

Patrząc od góry – Foto nr 1 – Mecz siatkówki zawodników Orła.

Foto nr 2 /środkowe/ – lata 50 mecz LZS Orzeł Mokre – Górnik Ligota wynik 0:0 – od lewej – 1. Karol Laska, od prawej: 1. Józef Stencel, 2. Alojzy Paździor, 3. Henryk Oszek, 4. Paweł Homan, 5. Paweł Machulec, 6. Stanisław Palka, 7. Antoni Apajewski, 8. Gererd Szuchaja, 9. Marian Waszak, 10. Henryk Kapała, 11. Franciszek Kołodziej, 12. Stanisław Machulec, 13. Ludwig Stencel.

Foto nr 3 /dolne/ – 1948-50, do lewej: 1. Karol Morciński, 2. Karol Laska, 3. Józef Kurzek, 4. Stanisław Machulec, 5. Norbert Szczyrba, 6. Franciszek Kołodziej, 7. Marian Waszak, 8. Konrad Machulec, 9. Paweł Kołodziej, 10. Alojzy Paździor, 11. Paweł Kulawiak, 12. Jan Górny, 13. Stanisław Palka , 14. Paweł Machulec, 15. Aleksander Homan 13. Józef Kołodziej

Patrząc od góry – Foto nr 1 – 1947-49 r. od lewej: 1. Józef Kurzok, 2. Stanisław Machulec, 3. Norbert Szczyrba, 4. Franciszek Kołodziej, 5. Marian Waszak, 6. Konrad Machulec, 7. Paweł Kołodziej, 8. Alojzy Paździer, 9. Paweł Kulawik, 10. Jan Górny, 11. Stanisław Palka, 12. Paweł Machulec

Foto nr 2 /środkowe/ – 1935 r. 1. Zajdel – kierownik drużyny, 2. Kołodziej, 3. Paweł Bołda, 4. Józef Bołda, 5. Ryszard Paździor, 6. Stanisław Minoł, 7. Konrad Machulec, 8. Stencel, 9. Słupik, 10. Sitko – Prezes klęczą, 11. Józef Kurzok, 12. Alfred Kuś, 13. Piasecki

Foto nr 3 /dolne/- 1947-50 r. od lewej: 1. Ludwig Stencel, 2. Starzyczny, 3. Antoni Apajewski, 4. Pajda, 5. Gerard Szuchaja, 6. Aleksander Homan , 7. Słupik, 8. Henryk Oszek, 9. Karol Laska z synem

klęczą: 10. Marian Waszak, 11. Stanisław Machulec, 12. Norbert Szczyrba

Patrząc od góry – Foto nr 1 – zespół artystyczny 1949 r., siedzą od lewej: Józef Stencel, Łucja Woźnikowska, Ludwik Stencel, stoją od lewej: Teresa Kopiec, Alfred Piszczek, Józef Rumpel, Hildegarda Poloczek, Marian Waszak, Norbert Szczyrba, Rudolf Kurzyca, Antoni Pajda, Leśnik, Konrad Lasek

Foto nr 2 /środkowe/ 1950 r. 1. Marian Wójcik, 2. Józef Stencel, 3. Józef Kurzok, 4. Józef Paździor, 5. Gerard Szuchaja, 6. Franciszek Kołodziej, 7. Antoni Apajewski, 8. Paweł Machulec, 9. Stanisław Palka, 10. Henryk Oszek, 11. Ludwig Stencel, 12.Józef Kołodziej, 13. Karol Laska, 14. Józef Rumpel, 15. Henryk Kapała, 16. Stanisław Machulec, 17. Paweł Homan

Foto nr 3 /dolne/ – lata 50 od lewej Orzeł Mokre – Górnik Rokitnica 4:1 : 1. Wiktor Słupik, 2. Józef Stencel, 3. Józef Kurzok, 4. Ludwik Stencel, 5. Stanisław Machulec, 6. Franciszek Kołodziej, 7.Henryk Kapała, 8. Alojzy Paździor, 9. Gerard Szuchaja, 10. Alojzy Machulec, 11. Stanisław Palka, 12. Paweł Homan, 13. Henryk Oszek

Od lewej stoją: Ludwik Stencel, Wilhelm Początek, Ryszard Paszek

Patrząc od góry – Foto nr 1 – rok ok 1947-52 – Stanisław Machulec w bramce oraz publiczność na meczu Orła

Foto nr 2 /środkowe/ – 1964 r. / juniorzy / 1. Starzyczny, 2. Szuchaja, 3. Wojciech Latusek, 4. Maksymilian Bańczyk, 5. Paweł Trojan, 6. Maksymilian Piszczek, od lewej klęczą : 7. Jan Bromboszcz, 8. Jan Małkowski, 9. , 10. Zygmunt Fudala 11. Roman Grotkowski

Foto nr 3 /dolne/- 1932 r. – 6 osoba od lewej ks. Józef Bołda / proboszcz parafii w Ornontowicach /

Foto boczne – mecz Orła lata 50 

Patrząc od góry – Foto nr 1 – 1936 r. – 1. Józef Kurzok, 2. Alojzy Machulec, 3. Józef Stencel, 4. Ryszard Paździor, 5. Władysław Wesoły, 6. Alfred Kuś, 7. Józef Bołda, 8. Bortel, 9. Bielka, 10. Paweł Bołda, 11. Bernard Kołodziej

Foto nr 2 /drugie od góry/ – 1947 – 50 r. Od lewej: Stanisław Palka, 2. Paweł Homan, 3. Paweł Machulec, 4. Franciszek Kołodziej, 5. Henryk Oszek, 6. Gerard Szuchaja, 7. Antoni Apajewski, 8. Norbert Szczyrba, 9. Konrad Machulec, 10. Stanisław Machulec

Foto nr 3 / drugie od dołu / – 1951 – 54 r. Od lewej stoją: 1. Paweł Górnioczek, 2. Stanisław Pajda, 3. Józef Kołodziej, 4. Konrad Machulec, 5. Henryk Kapała , 6. Alojzy Paździor, 7. Franciszek Kołodziej, 8. Rudolf Stencel, klęczą: 9. Norbert Szczyrba, 10. Stanisław Machulec, 11. Józef Kurzok

Foto nr 4 /ostatnie/– mecz Orła lata 50 ‘

Patrząc od góry – Foto nr 1 – 1949 r. stoją od lewej: 1. Franciszek Kołodziej, 2. Antoni Apajewski, 3. Alojzy Paździor, 4. Paweł Machulec, 5. Stanisław Palka, klęczą : 6. Rudulf Kurzyca, 7. Konrad Machulec, 8. Paweł Kulawik, siedzą: 9. Ludwok Stencel, 10. Stanisław Machulec, 11. Norbert Szczyrba

Foto 2 / drugie od góry / – 1927 r. – od lewej: 1. Maksymilian Hercok, 2. Aleksander Homan, 3. Alojzy Szuchaja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ryszard Szuchaja , 12, 13, 14, 15. Józef Czempa, 16, 17, 18. Pasierpski, 19, 20, 21. Hercok, 22. Widera 23.

Foto 3 / drugie od dołu / – 1969- 70 r. od lewej stoją: 1. Paweł Golda, 2. Paweł Kuberek, 3. Roman Nowok, 4. Krystian Lasek, 5. Alfred Walny, 2 rząd : 6. Roman Oczadły, 7. Ernest Szuchaja, 8. Henryk Paździor, klęczą: 9. Paweł Homan, 10. Paweł Bromboszcz, 11. Henryk Reclik

Foto nr 4 / ostatnie/ – Alfred Kuś w bramce 1937 r.

Patrząc od góry – Foto nr 1 – 1977 r. od lewej: 1. Franciszek Jacek – prezes, 2. Marek Oczadły, 3. Borowski, 4. Andrzej Krosny, 5. Jan Kołodziej, 6. Bernard Bołda, 7. Zygmunt Chyba, 8. Jarzy Kopiec, 9. Kazimierz Dylka – trener, klęczą : 10. Stanisław Kalbarczyk, 11, 12, 13, 14. Piotr Wanot, 15 . Stanisław Chodzyński

Foto nr 2 / dolne / – 1975 r. od lewej : 1. Jacek Franciszek, 2. Rudolf Fudala, 3. Jan Kołodziej, 4. Edward Kołodziej, 5. Bernard Bołda, 6. Jan Kępny, 7. Leszek Woźnikowski, 8. Jerzy Kalisz, 9. Andrzej Wilczek, 10. Paweł Homan – członek zarządu, 11. Leon Drela – gospodarz, klęczą : 12. Stanisław Chodzyński, 13. Jerzy Kopiec, 14. Marek Oczadły, 15. Bogdan Cebula, 16. Henryk Chodzyński

Patrząc od góry – Foto nr 1 –  1947-50 r. : Marian Waszak, Stanisław Machulec, Paweł Piecha, Antoni Apajewski, Henryk Oszek

Foto nr 2 /środkowe/ – 1930 r. pierwszy z lewej Józef Stencel

Foto nr 3 /dolne/ – od lewej : Henryk Reclik, Roman Nowok, Paweł Kuberek

Patrząc od góry – Foto nr 1 – 1949-50r. od lewej : 1. Ludwik Stencel, 2. Stanisław Machulec, 3. Norbert Szczyrba, 4. Józef Szczyrba, 5. Marian Waszak, 6. Konrad Machulec, 7. Antoni Apajewski, 8. Paweł Kulawik, 9. Alojzy Paździor, 10. Stanisław Palka, 11. Paweł Machulec

Foto nr 2 dolne – 1989-90r. od lewej : 1. Bogdan Gębala – trener, 2. Józef Brodawka Prezes, 3. Marcin Weinert, 4. Damian Poppe, 5, 6, 7. Janusz Górny, 8. Grzegorz Kuberek, 9. Borowski, 10. Pisarek, 11. Franciszek Jacek, 12. Andrzej Kot,  klęczą : 13. Marek Walny, 14 , 15, 16. Bortel, 17, 18, 19 Piotr Bortel

Legitymacja Pana Gerarda Szuchaja, Prezesa Orła Mokre w latach 50