RODO

Zgoda na Kontakt

Wyrażenie zgody na kontakty telefoniczne Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez LKS Orzeł Mokre siedzibą w Mikołów  43-190, ul. Zamkowa 1a w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-maili Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) od LKS Orzeł Mokre siedzibą w Mikołów  43-190, ul. Zamkowa 1a

Sprawdź kto będzie Administratorem

Twoich danych 

Administratorem danych osobowych podanych powyżej, LKS Orzeł Mokre siedzibą w Mikołów  43-190, ul. Zamkowa 1a  REGON 243623164, NIP 6351613955. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z oferowaną usługą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („Prawo do zapomnienia”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. LKS Orzeł Mokre siedzibą w Mikołów  43-190, ul. Zamkowa 1a na podstawie art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy dla uczestników (osób, których dane dotyczą), wskazując następujące dane kontaktowe:

  • Telefon: +48 792890678
  • E-mail: orzelmokre1922@gmail.com

LKS Orzeł Mokre siedzibą w Mikołów  43-190, ul. Zamkowa 1a  REGON 243623164, NIP 6351613955